• Edukacja
 • Rozwój
 • Nauka

“(...) To tylko dzieło czegoś jest warte,
z którego człowiek może się poprawić i mądrości nauczyć (...)” Adam Mickiewicz

 

Projekt "BIBLIONCZEST"

Modernizacja Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej
Projekt nr 701200-375
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Umowa nr Z/2.24/I/1.3.1/146/04/U/375/08
logo-pcz.gif   flaga-ue.pnglogo-zporr.png
Szczegóły projektu: biblionczest.doc (3.01 MB)

OGŁOSZENIE

Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej zaprasza wszystkich czytelników do wypełnienia ankiety (do 12 grudnia 2016 r.), mającej na celu rozpoznanie zapotrzebowania na dostęp do zasobów nauki. Celem badania jest ocena funkcjonującego katalogu oraz określenie zapotrzebowania na funkcje oferowane przez nowoczesne sposoby udostępniania zasobów nauki. Badanie jest przeprowadzane na potrzeby Projektu pod nazwą: "System dostępu do zasobów nauki Ogólnopolskiej Sieci Transferu Wiedzy" przygotowywanego przez 35 polskich bibliotek naukowych na konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Ankieta ma charakter anonimowy.

OGŁOSZENIE

Biblioteka Główna zaprasza do korzystania z dostępu testowego (22.11- 03.12.2016) do Słownika PWN Oxford dostępnego na platformie  IBUK.

Największy słownik angielsko-polski i polsko-angielski, nagrodzony Europejskim Medalem Business Centre Club, zawiera:

 • 1 000 000 angielskich i polskich jednostek leksykalnych znaczeń, wyrazów, typowych połączeń wyrazowych, frazeologizmów i idiomów;
 • liczne terminy specjalistyczne z około 100 różnych dziedzin, takich jak handel, ekonomia, ubezpieczenia, ekologia, telekomunikacja, reklama, zarządzanie, farmakologia, transport, psychologia, socjologia;
 • słownictwo o różnym zabarwieniu stylistycznym i emocjonalnym, od wyrażeń książkowych i oficjalnych, przez humorystyczne i przenośne, po potoczne, a nawet obraźliwe i slangowe,
 • brytyjską i amerykańską wymowę haseł;
 • trafne tłumaczenia, doprecyzowane tzw. dyrektywami wyboru (typowe podmioty, dopełnienia, wyrazy określane);
 • rozróżnienie angielskich odpowiedników ze względu na zakres stosowania (brytyjska, amerykańska, australijska, kanadyjska odmiana języka);
 • bardzo bogaty materiał przykładowy, którego źródłem były teksty językowe współczesnej angielszczyzny (British National Corpus) i polszczyzny (Korpus Języka Polskiego PWN);
 • angielskie czasowniki złożone (tzw. phrasal verbs) wyodrębnione jako osobne, rozbudowane podhasła;
 • wyróżnione typograficznie liczne związki frazeologiczne i przysłowia.


Instrukcja korzystania ze Słownika

Film o Słowniku

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że dodatkowe szkolenie biblioteczne dla studentów I roku studiów stacjonarnych w roku akademickim 2016/2017 odbędzie się w dniu 26 listopada (sobota) o godz. 10.00 w Bibliotece Głównej, Al. Armii Krajowej 36 II piętro pok. 309. Dodatkowych informacji udzielają: Urszula Knop e-mail: uknop@bg.pcz.pl tel. 34 32 50 382, Alicja Paruzel e-mail: aparuzel@bg.pcz.pl tel. 34 32 50 958.

OGŁOSZENIE

Biblioteka Główna zaprasza na internetowe szkolenia Web of Science oferowane przez Thompson Reuters.

Bezpłatne szkolenia on-line prowadzone będą w języku polskim.

Szkolenia odbywać się będą od 8 do 28 listopada w różnych dniach i godzinach.

Każda sesja szkoleniowa wymaga indywidualnej rejestracji uczestnika.

Plan szkoleń oraz linki do rejestracji

Tematy szkoleń:

 • Web of Science - tworzenie raportów cytowań i indeks Hirscha
 • Web of Science - wyszukiwanie cytowanych pozycji bibliograficznych
 • Tworzenie profilu Researcher ID  i integracja z Web of Science
 • Jak poprawić brakujące cytowania i błędy w rekordach w Web of Science?

OGŁOSZENIE

Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej zaprasza na przygotowane przez firmę Elsevier, szkolenia on-line poświęcone następującym rozwiązaniom: Mendeley, Scopus oraz ScienceDirect. Szkolenia prowadzone będą w języku polskim.

Harmonogram szkoleń:

 • 27 października – Mendeley Czym jest Mendeley? Obejmuje tematy:

- Pierwsze kroki z Mendeley,

- Zbieranie i organizowanie swojej literatury,

- Opisywanie, komentowanie i praca z tekstami,

- Zakładane grup i współpraca w ich ramach.

 • 10 listopada - Co w Scopusie piszczy? Pierwsze kroki  - rejestracja
 • 24 listopada - Ja, moi koledzy i nasza instytucja w bazie Scopus - rejestracja
 • 5 grudnia - Scopus jako pomocnik w pisaniu wniosków o granty - rejestracja
 • 14 grudnia - Jak mądrze i dobrze wybrać czasopismo? - rejestracja

Podczas szkoleń będzie możliwość zadawania pytań lub poproszenia o pokazanie określonej funkcjonalności.

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że opublikowany został‚ Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lipca 2016 r. o sprostowaniu komunikatu

w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą… punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.

OGŁOSZENIE

W związku z obowiązkiem sprawozdawczym jednostek naukowych na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Systemu Informacji o Nauce z dnia   29.06.2015 r. Biblioteka Główna informuje, że z dniem 16.06.2016 r. do bazy BIBLIO wprowadzane będą publikacje tylko z dołączonymi oświadczeniami autorów/współautorów zgodnie załączonym wzorem.

OGŁOSZENIE

Biblioteka Główna zaprasza do korzystania z „o-book-ów" Wiley.

W maju 2016 licencja krajowa Wiley została rozszerzona o 2451 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 - 2015.Patrz katalog książek.

Elektroniczne wersje książek dostępne w ramach licencji krajowej do nieograniczonego użytku dla instytucji określane są przez Wiley’a terminem „o-book” w odróżnieniu od "e-book" sprzedawanych do jednorazowego pobrania dla indywidualnych klientów.

OGŁOSZENIE

Biblioteka Główna zaprasza do korzystania z wybranych publikacji w czytelni internetowej IBUK LIBRA. Serwis IBUK LIBRA umożliwia dostęp do elektronicznych publikacji z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN oraz innych wydawnictw. Każdy użytkownik w sieci uczelni, po wejściu na stronę http://libra.ibuk.pl/  otrzyma dostęp do książek w ibuku. Wymagane przeglądarki: Google Chrome lub Mozilla Firefox.

OGŁOSZENIE

W związku z obowiązkiem sprawozdawczym dotyczącym informacji o publikacjach naukowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Systemu Informacji o Nauce z dnia 04.07.2015 r. uprzejmie informujemy, iż pracownicy naukowi PCz oraz doktoranci PCz zobligowani są do dostarczania wraz z publikacjami wprowadzanymi do bazy BIBLIO informacji dotychczas niegromadzonych w ramach bazy BIBLIO, a obligatoryjnych w Module Sprawozdawczym PBN zgodnie z powyższym Rozporządzeniem.

Strony